Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở : Mua hàng & Thanh toán - EcoShop